Zsidó iskolákat zárhatnak be Nagy-Britanniában

Bár egyéb tekintetben pozitív benyomást keltettek egy ortodox zsidó leányiskola növendékei, a hivatalos oktatásügy nehezményezi, hogy LGBT-ügyekben tájékozatlanok, ezért – úgymond – nem kapják meg „a legjobb” oktatást.

The-Vizhnitz-girls-school-in-north-London.jpg

A megvádolt iskola az Amhurst Parkban

Egy év alatt már a harmadik tanfelügyeleti ellenőrzést bukta el a londoni vizsnyici leányiskola, amely nem hajlandó tanrendjébe iktatni a jelenleg divatos homoszexuális propagandát. A Biblián alapuló felfogás ugyanis ezt nem teszi lehetővé, ezzel szemben az Office of Standards in Education, Children's Services and Skills (Ofsted) hivatal – amelynek jelentéseit minden iskola köteles közzétenni honlapján, hogy a szülők tájékozódhassanak arról, milyen szintű az adott oktatási intézmény – elmarasztalja az iskolát a Tóra több helyütt kiemelten hangsúlyozott parancsolatainak betartása miatt.

A Hackneyben található vizsnyici leányiskolába háromtól nyolcéves korig járnak kislányok, így már csak ennél fogva is erősen kérdéses, hogy csakugyan be kell-e őket avatni a homoszexualitásba és az egyéb „gender”-témákba. Legtöbbjük anyanyelve a jiddis, az órák felét is ezen a nyelven tartják; a tananyag fele-fele arányban oszlik meg a vallási és a világi tantárgyak között

Az iskoláról szóló Ofsted-jelentés szerint az iskolában folyó tanítás ellentmond a 2010. évi Egyenlőségi Törvénynek, amelynek értelmében a brit iskolákban kötelező tanítani egy sor „protracted characteristics”-ről (kb.: „eltérő jellemvonásúak”), amelyek közé sorolták a kor, a mozgás- vagy értelmi sérülés, a nem és a szexuális orientáltság tekintetében valami módon érintetteket.

ill.png

A kép illusztráció, nem Londonban készült

A jelentés elismeri ugyan, hogy az iskola tantestülete tisztában van ezzel a kötelezettséggel, de azt sem tagadják, hogy nem tanítanak valamennyi eltérő vonásról – konkrétan a másságos szexuális orientációról és a nemi hovatartozás felcserélhetőségéről.

A tanfelügyelők összegzése szerint emiatt a tanulók csak korlátozottan szerezhetnek tudomást az eltérő életstílusokról és kapcsolatokról, amelyeket az egyéneknek napjaink társadalmában módjában áll választani.

Amúgy a jelentés meg volt elégedve a vizsnyici iskolával, mondván, a gyerekek kellően motiváltak, jól állnak hozzá a tanuláshoz és megvan a kellő önbizalmuk.

A kelet-hackneyi zsidó iskolán kívül még hat másik vallásos tanintézmény bukott meg az Ofsteden. Bár az Egyesült Királyságban a vallási iskoláktól nem követelik meg, hogy az állami iskolák számára készített központi tananyagot mereven kövessék, a szexuális felvilágosítás terén az oktatásügy nem ismer tréfát.

2012-London-131.jpg

Ez a kép Londonban készült az alapvető brit értékek elfogadtatásáért szervezett menetről

A homoszexuális iskolai propagandát ugyancsak ellenző Christians in Education kampánycsoport tagja, Gill Robbins a blogjában azt írta, az Ofsted ezzel az ítéletével megmutatta, mi a valós célja. Nem számít, más tekintetben mennyire jól teljesít egy iskola: ha el meri utasítani azt, hogy nagyon kicsi gyermekeket gendertémákban „világosítson fel”, ez a bezárásához vezethet.

Neil Levithan, a zsidó LGBT-t segítő jótékonysági csoport, a Keshet UK programigazgatója így nyilatkozott a témában: „Tudjuk, hogy a vallásosan nevelt fiatalok körében sokkal valószínűbb, hogy öngyilkosságot kíséreljenek meg, mint azok, akiket nem így neveltek, és a vallásos iskolákba járók sokkal valószínűbben állítják, hogy tanáraik és az iskola dolgozói soha nem álltak ki a homofób, biofób és transzfób beszéd ellen, ha hallottak ilyet, mint azok, akik nem vallásos isjolába jártak.” Levithan szerint valamennyi zsidó intézménynek, de kivált azoknak, akik gyerekekkel dolgoznak, módot kell találniuk arra, hogy biztosítsák a fiatal LGBT-sek biztonságérzetét, védelmét, s végső soron olyan világot kell teremtenük, amelyben senkinek nem kell választania a zsidósága és a mássága között.

levithan.jpg

Neil Levithan, több, a témába vágó könyv szerzője. Ezek némelyike magyarul is megjelent

Az Ofsted kitart amellett, hogy irányelvei az olyan alapvető brit értékeknek felelnek meg, mint a demokrácia, a jogállamiság, az egyéni szabadságjogok tisztelete, valamint a más hittel rendelkezőkkel szembeni tolerancia.

A vizsnyici ortodox zsidó irányzat az egykor az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott Bukovinából ered, azóta is a Háger-dinasztia köré épül, követői, a vizsnyici haszidok ma Izraelen kívül főként az Egyesült Államokban élnek. A jelenlegi szellemi vezető a 95 éves Mordechai Háger. A londoni közösséget egyik fia, Duvid Háger rabbi vezeti.

A vallásos zsidóság által követett Tóra több helyütt elítéli a férfiak közti homoszexuális cselekedeteket, és halálbüntetéssel rendeli sújtani azok elkövetőit. Hasonló állásponton van az iszlám, amely nem csak büntetni rendeli az ilyen cselekményeket, de a büntetést végre is hajtja: a muzulmán világban a botozástól a bebörtönzésen át az akasztásig terjed a megtorlás skálája. 


vissza

facebooktwitteremail