Új év, új élet, új párt a külföldön élő magyaroknak

Magyarország európai uniós csatlakozása után közvetlenül Nagy-Britannia, Svédország és Hollandia volt az a három EU-tag, amely azonnal és korlátozások nélkül megnyitotta munkaerőpiacát az újonnan csatlakozott kelet-európai országok közül. Az azóta eltelt bő évtizedben több százezerre nőtt a Nyugatra ideiglenesen vagy véglegesen áttelepültek száma, érdekképviseletük azonban – talán nem meglepő módon – azóta sincs, még a legtöbb magyart fogadó UK-ben, Németországban és Ausztriában sem.

A Nyugaton élő, dolgozó magyaroknak még egységes elnevezésük sincs – vannak, akik vendégmunkásnak tartják őket, mások bevándorlóknak, megint mások, különösen a tavalyi iszlám invázió óta kitört szóháború következményeképpen, migránsoknak. Mindhármat, de különösen az utolsót joggal kérheti ki magának az a magyar ember, aki azért távozott Nyugatra – sokszor házastársa, gyermekei hátrahagyásával –, mert odahaza egész egyszerűen nem voltak biztosítva az emberi lét feltételei, ugyanakkor nem berúgta valahol az ajtót, hanem a fogadó ország demokratikusan megválasztott törvényhozásának engedélyével élve munkát vállalt olyan területeken, ahol angoloknak, németeknek, osztrákoknak és más szerencsésebb nemzetek fiainak a munka már évtizedek óta büdös.

A Magyar Kroki következetesen az „áttelepült” szót használja azokra, akik dolgozni mentek Nyugatra, akár csak átmenetileg távoztak, akár végleg, mert úgy érezzük, ez a kifejezés fedi a valóságot, nem megalázó, hanem korrekt, és benne van mindkét lehetőség: az is, ha valaki a megfelelő idő elteltével állampolgárságért folyamodva bevándorlóvá lesz, de az is, ha úgy érzi, talpra állva ismét megkísértheti szerencséjét Magyarországon, Erdélyben vagy a Felvidéken.

Mialatt a legnagyobb létszámú lengyelség, de a baltikumiak is kifejtenek érdekérvényesítő tevékenységet, a jelenleg fél- és egymillió közé tehető nyugati magyarság e téren semmit nem produkált az elmúlt évtizedben. Legfeljebb játékszerként funkcionált hazai gerinctelen, tolvaj politikusok kezében, akik időnként ránk hivatkozva megvádolták a kormányt, hogy nem törődik a külföldön dolgozó magyarok érdekeivel, és különféle eszement nyilatkozatokat hangoztattak arról, miként lehetne minket „hazavinni”.

20100404londonsza.jpg

Sorállás a londoni követségen az októberi népszavazáson. Kikérjük magunknak, hogy  kevesebbet érdemelnénk, mint a százmilliárdos támogatásokat elnyelő "határon túliak"

Az Orbán-kormány részéről különféle „hazacsalogató fórumokról” és egyéb próbálkozásokról számolhat be az angliai magyar sajtó, benne portálunk, de ezek részint csak a magasan képzettekre összpontosítanak, részint afféle kifizetőprojektek, amelyek azt a célt szolgálják, hogy csókosoknak legyen ürügyük ide-oda repedesni a két főváros között, és Londonban úgy tenni, mintha bármi hasznosat csinálnának. Jellemző volt, hogy amikor jobb meggyőződésünk ellenére cikket közöltünk arról, hogy irodát nyitott Londonban az Új Nemzedék Központ, sőt, arra felhívtük a face-en a főszervező figyelmét, nemhogy köszönetet nem kaptunk, de jelentkezésünket válaszra sem méltatták.

Maga a kormány gondoskodott arról, hogy miközben az ajnározott „határon kívüli” magyarok (hol van ma már határ?), főként a legnagyobb áldozatnak kikiáltott erdélyiek levélszavazatok útján köszönhessék meg a magyar adófizetők által templomaikba, oktatási és kulturális intézményeikbe, valamint pártjaikba öntött százmilliárdokat, gondosan ügyelt arra is, hogy a nyugati áttelepült magyarságnak lehetőleg minél körülményesebb legyen a szavazás, és aki történetesen Glasgow-ban él, nyugodtan vesztegessen el egy egész napot és ötven-száz fontot az útra. Szavakban azonban „megvédik” az angliai magyarokat (mint mindent).

Feltételezésünk szerint mindezzel számot vetve alakították meg az Európai Alternatíva pártját – nem csak Angliában, de honlapjukból ítélve egyszerre itt, Németországban, Belgiumban, Hollandiában és Ausztriában. Erre abból következtetünk, hogy az Események címszó alatt ezt találjuk honlapjukon:

Londoni Fórum

02/18/17

Sándor Mária Londonban

Az Európai Alternatíva Párt célul tűzte ki, hogy saját programjának megismertetésén túl lehetőséget biztosítson a valódi ellenzékiséget képviselő, igazi alternatívákat nyújtó ellenzéki közéleti szereplőknek, politikusoknak, pártoknak egy-egy fórum keretén belül találkozhassanak és megismerhessék ezen mozgalmak kiemelkedő személyeit.

Ennek első állomása Londonban lesz, február 18-án. Sándor Máriával találkozhatunk.

Februárt követően havi rendszerességgel jelentkeznek a fórumaink: Londonból, Berlinből, Brüsszelből, Amszterdamból és Bécsből.

Valamivel többet árul el Az Alternatíva Programja, amely szerint:

1. Teljes választójogot követelünk!

Az élhetetlen körülmények miatt külföldön munkát vállalni kényszerült magyar állampolgárok indokolatlan jogsérelmet szenvednek el, hátrányos megkülönböztetésben részesülünk a fennálló választási törvény alapján.

Követeljük a választási törvény azonnali megváltoztatását.

Amíg a Magyarországon élő és a külhoni magyarok helyben, illetve levélben élhetnek szavazati jogukkal, addig nekünk, a külföldön dolgozó magyaroknak ezen jogunk korlátozva van, hiszen csak külképviseleteken szavazhatunk. Biztosítani kell, hogy a szavazatunkat online, vagy levél formájában adhassuk le, ne korlátozzanak bennünket választójogunk gyakorlásában.

(Továbbá előválasztási formában a külképviseletek nyíljanak meg egy hónappal a választások előtt).”

Ezzel a programponttal a Magyar Kroki teljes mértékben egyetért. Aljasság több százezer embert kirekeszteni, csak mert tudni lehet róluk, hogy ha nem lett volna feltétlenül muszáj, többsége nem hagyja el Magyarországot, és erre csakis az egymást sok évtizede követő kormányok elképesztő inkompetenciája és aljassága miatt került sor.

Érthető a kettes számú programpont is:

2. Egyablakos online ügyintézést!

Elviselhetetlen bürokratikus terheink csökkentése érdekében használható, ügyfélbarát online felület létrehozását szorgalmazzuk, melyek lehetővé teszik, hogy személyes megjelenési kötelezettség nélkül tudjunk teljes körűen hivatalos ügyet intézni.”

Alighanem sokakat megoszt a 3. pont:

3. 1000 milliárdért/év ugyan kapjunk már valamit cserébe!

Köztudott, hogy a külföldön élő Magyarok évente több mint 1000 milliárd forintot utalnak haza. Ezért a pénzért elvárjuk, hogy a kormány haladéktalanul létesítsen a legnagyobb európai városokban (London, Berlin, Brüsszel, Amszterdam, Bécs) magyar nyelvű iskolákat, ahol nyelvtanulástól kezdődően akár középfokú végzettség megszerezése is lehetséges.”

A Magyar Kroki nem biztos abban, hogy valaki azzal tesz a gyerekének jót, ha angol vagy német érettségi helyett magyarra küldi, ugyanis semmi nem szavatolja, hogy a külföldön felnőtt gyerekének érdemes lesz Magyarországra hazatérnie – sőt, a jelenlegi folyamatok épp az ellenkezőjére utalnak. Ezt a program megfogalmazói is érzik:

4. Valós visszatérési lehetőséget!

A Magyarországon új vállalkozásba kezdő külföldről visszatérő honfitársaink részére elérhetővé tesszük egy évtől három évig terjedő teljes adó- és járulékmentességet a befektetett összeg méretétől (3-10 millió Forintig) és/vagy az alkalmazotti létszámtól függően (5-20 főig).”

Ez a program a legelszántabbaknak szólna. A magyarországi vállalkozásokkal ugyanis nem az a legfőbb probléma, hogy agyon vannak adóztatva. Az is. De legalább ekkora gondot jelentenek a havonként változó szabályozók. A magyar gazdaság egészét tekintve: ma nincsenek beruházások, a GDP növekedését egyedül a külföldről települt autógyárak adják, a termelékenység alacsony, a gazdaság működőképességét az áttelepültek által hazaküldött összegek, az uniós segélyek és az IMF helyett a szabadpiacon, piaci áron felvett kölcsönök szavatolják. E három nélkül leállna a tömegközlekedés, megbénulna az egészségügy és nem kézbesítenék a nyugdíjakat.

Adjuk ehhez hozzá, hogy ma Magyarországnak maffiakormánya van, aminek egy kegyence rámutat egy vállalkozásra, és megmondja, mennyiért hajlandó megvásárolni. Ha nem eladó annyiért – indul a NAV és a többi hatóság. És valamit biztosan találnak.

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ha valaki az angliai viszonyokat hátrahagyva Budapestre vagy Nyugat-Magyarországra megy vállalkozni, nehezen fog találni már munkaerőt, s az öt évvel ezelőtti éhbérekkel sem számolhat – az épkézláb emberek ugyanis már Nyugaton vannak, így egy osztrák határ menti építési vállalkozó 1100-1200 eurós havibért kénytelen fizetni a kőművesnek.

A kormány ráadásul most arra készül, hogy újra végrehajtsa azt a jóléti rendszerváltást, amivel Medgyessy Péter kormánya anno egy épp feltápászkodó gazdaságot küldött padlóra – és azt se feledjük, hogy valahol a 2018-as választások magasságában lehet számítani a hét-tíz évente ismétlődő gazdasági válságra. A 3-10 millió forintos, 5-20 alkalmazottas hipermikro-beruházásokra amúgy is legyint a kormány. Három-tízmillió font sterlingesektől már talán kísértésbe jönne.

A pártalapítók a következő pontban meg is fogalmazzák, hogy azért annyira még senki se siet haza vállalkozni:

5. Valós visszatérés II.

Természetesen a mindent átható korrupció, a sajtószabadság eltiprása és az európai normák kormány általi tagadásának eredményeként egyelőre lehetetlen a hazaköltözés. Az oktatás és az egészségügy jelenlegi állapota sem segít a hazaköltözésben. Az Európai Alternatíva párt fő törekvése a külföldön élő magyarok teljes körű érdekképviselete és a legégetőbb hazai problémák megoldása.”

Ennyi a program, és a honlap azt ígéri, hogy hamarosan elérhető lesz egy részletesebb verzió.

A fentiekről lehet vitatkozni, az viszont furcsa, hogy miközben a pártba interneten át lehet jelentkezni, nincsenek ott az alapítók, nem találunk alapszabályt. Feltehetően ezek is később jönnek majd.

Érdekesség, hogy az első fórum Londonban lesz – itt már van konkrét dátum is, helyszín viszont nuku – és ismert az első vendég: Sándor Mária. A Fekete Nővér neve fogalom lett Magyarországon, ahol a sokszor (tisztelet a kivételnek) középkori ispotályokat idéző egészségügyi intézmények körülményeinek, illetve az ott dolgozók munkafeltételeinek és gyalázatosan alacsony fizetésének megváltoztatásáért indított kampányt. Hálából kirúgták és senki az egészségügyben nem alkalmazza, holott óriási a nővérhiány.

sandor_maria_3.jpg

 maffiarendszer a maga aljas módszereivel sikerrel járatta le

Sándor Máriát minden tiszteletünk ellenére sem tarthatjuk a nyugat-európai magyar politikai mozgolódás Jeanne d'Arc-jának, és egyáltalán nem azért, amivel sokan vádolják – tudniillik, hogy a politikából akar megélni (miért ne akarna) –, hanem mert nem tartjuk ikonikus figurának. Egy alkalommal ő maga jelentette be, hogy nem mozgalmárkodik többé, mert megbukott. Aztán megváltoztatta elhatározását. A maffiarendszer a maga aljas módszereivel sikerrel járatta le, mivel Sándor Mária nem minden hájjal megkent politikus, hanem egyszerű ember, aki az ilyen akciókkal szemben fegyvertelen.

Személye elsősorban az egészségügy miatti felháborodással kapcsolódik össze, márpedig Magyarország gazdasági bajai nem az egészségüggyel kezdődnek és végződnek, hanem a fent leírt kórtünettel: a beruházások nullára csökkenésével és a termelékenység zuhanásával. Az egészségüggyel csak egyet lehet csinálni: azonnal privatizálni, mivel a korábban privatizált részlegek (dialízis, diagnosztia stb.) fényesen bizonyították, hogy nyugati színvonalú ellátás hozható létre, amiért ugyanúgy az OEP fizet, miként a milliárdokat elpacsáló közgyógyításért is.

Miután nem tudunk túl sokat az Európai Alternatíva pártról - amely honlapján a "magyar" szót mint melléknevet magától értetődően hibásan, nagy M-mel írja, mint manapság szinte mindenki -, nem mernénk jóslásokba bocsátkozni jövőjét illetően, jóllehet azt leszögezhetjük, hogy a magyar néplélek és a „turáni reflex” máris működésbe lépett. A Hungliaonline-on korábban elérhető volt a pártról szóló cikk, amely alatt rövid idő elteltével kialakult a szokásos mocskolódás és anyázás az ötlet pártolói és ellenzői között – az írást alighanem ezért is távolították el. Annyi azonban bizonyos, hogy a párt bízik a maga jövőjében, s talán abban is, hogy Nyugatról indul ki az a mozgalom, ami egy nap elsöpri a maffiadiktatúrát és a civilizált ember számára nem való hazai körülményeket, elhozza a bűnösök felelősségre vonását, és lesz Magyarország kettes verzió, amelynek létrehozatala a totálisan bepunnyadt hazai nagyközönségtől a jelek szerint aligha várható a közeljövőben.


vissza

facebooktwitteremail