Ferenc csakugyan az utolsó római pápa?

XVI, Benedek még csak az intelligens tervezés elméletének tett engedményeket, utóda már az evolúciót is ősrobbanásnak tekinti. Egy ír szerzetes évszázadokkal ezelőtt a Vatikán utolsó urát jelölte meg Ferencben. 

Máig sem tudjuk, tulajdonképp miért mondott le a pápai trónról XVI. Benedek – az önkéntes távozás a katolikus egyházfőkre körülbelül annyira volt jellemző a történelem során, mint a szovjet pártfőtitkárokra: addig uralkodtak, amíg meg nem haltak, vagy náluk nagyobb erő le nem váltotta őket.

Ferenc pápa számos tekintetben különbözik legtöbb elődjétől – mindenekelőtt abban, hogy nyilvánosan kiállt a kontinenshódító iszlám áradat mellett, amely oly sok szenvedést hozott a földrészre és annak – egyelőre még – többségben lévő katolikus lakosságára. A pápa az eddigi dogmáktól enyhén szólva eltérően nyilatkozott, vagy az egyházban elfogadott normákat feszegette több más, a nemzetközi baloldal és anarchisták szívének oly kedves témakörben is, mint a különféle nemiszerep-felcserélődések.

ferenc.jpg

 

Most a tudománynak, pontosabban szólva annak jelenlegi állásának tett komoly engedményeket, tulajdonképpen felülbírálva elődje, XVI. Benedek álláspontját, aki kiállt az intelligens tervezés elmélete mellett, amely a kreacionizmus – a teremtésbe és így a Teremtőbe vetett hit – egy érdekes, logikai-spekulatív támaszelmélete. Ferenc pápa – jóllehet hangsúlyozta elődje „hatalmas teológiai hozzájárulását” – leszögezte, hogy az evolúció és az Ősrobbanás megkérdőjelezhetetlen igazság.

Teológiai szempontból az evolúció tulajdonképpen bármely vallás számára elfogadható lenne, hiszen Isten, ha akar, elrendelheti, hogy egyik faj a másikból kifejlődjék, így az eredetileg Charles Darwin értelmezésén alapuló, azóta sok változáson átment elméletnek semmi köze nincs ahhoz, hogy van-e Isten, és teremtett-e világo(ka)t. Az evolúció mégis valami oknál fogva az első pillanattól az ateizmus és a materializmus egyik legfőbb ideolgiai mondanivalójává vált, annak ellenére, hogy soha nem sikerült tárgyi bizonyítékkal szolgálni arra, hogy valaha is egyik faj egy másikba alakult volna – legfeljebb a vírusok és a baktériumok „fejlődnek”, de náluk is kérdéses, hol végződik az egyik „faj” és hol kezdődik a másik.

malatas.jpg

Malakiás, Armagh püspöke

A mostani pápai kommentároknak van előzményük. XII. Pius maga is elismerte az ősrobbanást, és az evolúció elfogadása érdekében is tett lépéseket. II. János Pál húsz évvel ezelőtt az evolúcióról azt állította, „több, mint hipotézis”, sőt, „effektíve bizonyított tény”.

Ferenc pápa a Tudományok Főpapi Akadémiáján tartott beszédében fogalmazott úgy, hogy Isten nem bűvész. „Amikor a Teremtésről olvasunk a Genezisben, azt kockáztatjuk, hogy Istent varázslónak képzeljük, aki a kezében egy varázspálcával képes mindent megtenni. De ez nincs így.”

Istenkáromlásnak tűnik, különösen ha a pápa a „De ez nincs így” kitételt a „képes mindent megtenni”-re vonatkoztatta.

Ferenc a kreacionizmust, valamint az intelligens tervezés elméletét „álteóriáknak” bélyegezte. Azt állította, hogy az evolúció és az ősrobbanás nem mond ellene egy Teremtő létének, sőt azt meg is követeli.

A Vatikán ennél kevesebbért is nyilvánított már eretneknek embereket. Maguk a pápák nem egy esetben viselkedésükkel tették magukat hírhedtté, sőt – mint láttuk – az sem volt idegen tőlük, hogy nyíltan dogmákkal forduljanak szembe.

Ami Ferenc megnyilvánulásait elgondolkodtatóvá teszi, az részint sok más, főleg politikai megnyilvánulása, a világ problémáihoz való hozzáállása – amely gyökeresen megkülönbözteti elődeitől –, valamint egy minden bizonnyal számára sem ismeretlen dokumentum, ami évszázadokkal ezelőtt keletkezett, és autentikus mivoltáról bőven volt idő meggyőződni.

malakias.jpg

Mint a Múlt-kor portál összefoglalójából megtudjuk, az írországi Szent Malakiásnak tulajdonított pápai listán 112 rövid, rejtélyes latin frázis utal római pápákra az 1143-1144 között regnáló II. Celesztintől. A leírások általában a katolikus egyházfők családjának címerére, személyükre, származásukra, illetve a pontifikátusuk során bekövetkezett fontos eseményekre utalnak.

A jóslat XVI. Benedeket az utolsó előtti pápának írja le, akit a „Gloria Olivae”, vagyis „Az olajfa dicsősége” mondattal jellemzett. 2011 őszén Benedek pápa Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnöktől a Vatikán és a zsidó állam közötti jó kapcsolatok szimbólumaként egy több száz éves olajfát kapott.

Az 1978 és 2005 között regnáló II. János Pál pápát Malakiás a „de labore solis” szavakkal jellemezte. Egy fordítás szerint inkább a „napfogyatkozás” szót kell ezalatt értenünk, ami a pápa uralma idején, 1999 augusztusában zajló teljes napfogyatkozásra utalhatott vagy – ami valószínűbb – Krakkó egykori érsekének születésére, ugyanis II. János Pál 1920. május 18-án egy napfogyatkozás idején látta meg a napvilágot.

Apocalypse4.jpg

Apokalipszis, Róma. Az olasz főváros már ma is az európai civilizáció egyik leggyengébb pontja

Malakiás számozása szerint a 102. pápára, azaz XIII. Leóra (1878-1903) a „fény az égből” kifejezést használja, amely akár az egyházfő címerén lévő üstökösre is utalhat. Ennél még érdekesebb utódjához, a X. Pius pápához írt „lángoló tűz” kifejezés, amely a pápa halálának évében kitört első világháborút jelezhette. XV. Benedek, a 104. pápa mellé az „elnéptelenedett vallás” szófordulat került, mivel a pápa uralma egybeesett a kommunizmus térnyerésének kezdeteivel – írja a Múlt-Kor.

A lista legvégén „Petrus Romanus”, azaz a „Péter, a római” néven azonosított egyházi vezető áll, akinek pápasága idején jön az apokalipszis. (A Péter nevet csak a legelső pápa használta.)

A jóslat:

In persecutione extrema Sacrae Romanae Ecclesiae sedebit Petrus Romanus qui pascet oves in multis tribulationibus quibus transactis civitas septicollis diruetur et Iudex tremadus iudicabit populum suum. Finis.

A Szent Római Egyház szélsőséges [utolsó?] üldöztetése során Péter, A Római ül [a trónon], aki számos megpróbáltatás közepette legelteti nyáját. Amikor mindezek [az idők] elmúlnak, a hét dombra épült város meg fog semmisülni, s a félelmetes bíró el fogja ítélni népét. Vége.

A legelterjedtebb magyarázat szerint Ferenc az utolsó pápa aki olasz, sőt római származású. Polgári neve Francesco di Pietro di Bernardone.

20151218malakias20.jpg

Malakiás a pápaság témáján kívül sok másban is pontos jóslatokkal szolgált, így az írországi angol gyámság hosszúságát vagy épp saját halála napját illetően.


vissza

facebooktwitteremail