A politikai korrektség első meghatározása

A kifejezés kapcsán olvasónk juttatott hozzánk el egy lánc-emailt, amelynek eredeti szerzője rendkívül csattanós eredményre jutott, miszerint elsőként Harry Truman amerikai elnök magyarázta volna el velősen, mit jelent a kifejezés: politikai korrektség. Igaz ez, vagy csak netes legenda?

A Missouri állambeli Independence-ben lévő, Trumanról elnevezett könyvtárban és múzeumban őrzött táviratok Harry Truman elnök és Douglas MacArthur tábornok üzenetváltását tartalmazzák a második világháború befejezését jelentő kapitulációs nyilatkozat aláírását megelőző napon.

Surrender_of_Japan_-_USS_Missouri.jpg

A japán küldöttség a USS Missouri fedélzetén felsorakozik, hogy aláírja a feltétel nélküli kapitulációt

Négy távirat állítólag a következőket tartalmazza:

(1) Tokyo, Japan
0800-September 1, 1945
To: President Harry S Truman
From: General D A MacArthur

Tomorrow we meet with those yellow-bellied bastards and sign the Surrender Documents, any last minute instructions?

(1) Tokió, Japán
1945. szeptember 1. 08.00
Címzett: Harry S. Truman elnök
Küldi: D. A. MacArthur tábornok

Holnap találkozni fogok azokkal a sárga hasú kurafiakkal és aláírjuk a kapitulációs dokumentumokat. Van még valamilyen utolsó pillanatbeli utasítása?

(2) Washington, D C
1300-September 1, 1945
To: D A MacArthur
From: H S Truman

Congratulations, job well done, but you must tone down your obvious dislike of the Japanese when discussing the terms of the surrender with the press, because some of your remarks are fundamentally “Not politically correct!”

(2) Washington, DC
1945. szeptember 1, 13.00 h
Címzett: D. A. MacArthur
Küldi: H. S. Truman

Gratulálok; kiváló munkát végeztek, de azért amikor a sajtónak nyilatkoznak a kapituláció feltételeiről, zabolázzák meg nyelvüket, hogy abból ne tűnjön ki a japánokkal szembeni utálatuk, mert néhány megjegyzése alapjaiban nem nevezető „politikailag korrektnek”.

(3) Tokyo, Japan
1630-September 1, 1945
To: H S Truman
From: D A MacArthur and C H Nimitz

Wilco Sir, but both Chester and I are somewhat confused, exactly what does the term politically correct mean?

(3) Tokió, Japán
1945. szeptember 1 16.30 h
Címzett: H. S. Truman
Küldi: D. A. MacArthur és C. H. Nimitz

Parancsát végrehajtom, uram, de Chester, akárcsak jómagam egy kicsit zavarban vagyunk a politikai korrektség kifejezés pontos jelentését illetően.

(4) Washington, D C
2120-September 1, 1945
To: D A MacArthur/C H Nimitz
From: H S Truman

Political Correctness is a doctrine, recently fostered by a delusional, illogical minority and promoted by a sick mainstream media, which holds forth the proposition that it is entirely possible to pick up a piece of shit by the clean end!

(4) Washington D C
1945. szeptember 1 21.20 h
Címzett: D.A. MacArthur/C.H. Nimitz
Küldi: H.S. Truman

A politikai korrektség olyan elmélet, amelyet jelenleg egy téveszméket követő, logikus gondolkodásra képtelen kisebbség sajátított ki és amelynek használatát a beteg fősodratú média szorgalmazza, és amely elmélet azt próbálja bemagyarázni az embereknek, hogy minden további nélkül fel lehet kapni egy darab szart a tiszta végénél fogva!

japanese_surrender-1-P.jpeg

MacArthur aláírja a dokumentumot

Nos, mai ésszel először is nem tűnik valószínűnek, hogy Truman táviratokban magyarázgatta volna MacArthurnak egy olyan kifejezés tartalmát, amely a legkorábban kilenc évvel a japán kapituláció előtt, 1936-ban szerepelt a Merriam-Webster szótárban: Persze nem zárható ki, hogy a tábornok ennek ellenére sem ismerte a kifejezést, vagy úgy tett, mintha nem ismerné, hiszen ma is nagy tömegek vannak, akik nem ismerik, vagy nem hajlandók ismerni.

Nagyobb gond, hogy a Harry S. Truman Library & Museum a TruthorFiction.com honlap kérdésére azt válaszolta, hogy nincs birtokukban ez a táviratváltás. A könyvtár szóvivője arra is felhívta a figyelmet, hogy Chester Nimitz tábornok nevének rövidítése, a C. H. Nimitz helytelen, az admirálist Chester W. Nimitznek hívták, így a telegramban Ch. W. Nimitznek kéne szerepelnie.

Még ha legenda, akkor is frappáns. Aligha vitatkozhatunk azzal, hogy nem lehet felkapni egy darab sz**t a tiszta végénél fogva.

Douglas-MacArthur.jpg

Douglas MacArthur (1880-1964)

Nem legenda ellenben a Merriam-Webster 1936-os kiadásában szereplő definíció: „Full Definition of POLITICALLY CORRECT: conforming to a belief that language and practices which could offend political sensibilities (as in matters of sex or race) should be eliminated” – azaz: „A POLITIKAI KORREKTSÉG teljes definíciója: behódolás egy olyan hiedelemnek, miszerint a politikai érzékenységet (úgy mint nemi vagy faji hovatartozás) esetlegesen sértő nyelvezetnek és gyakorlatnak meg kell szűnnie.”

Weiss Cecília


vissza

facebooktwitteremail